onsdag 10 juni 2015

Veckans handel

Denna veckan har jag gjort slag i saken och tagit en position i Homemaid.
Det är mycket som är oklart med bolaget och det finns saker att oroa sig för.
Men fakta i målet är att bolaget är billigt i förhållande till sin nuvarande intjäningsförmåga.
Sedan finns det en massa saker som kanske kan hända i framtiden. Men att klura ut vad dessa saker skulle kunna få för effekter och hur stor sannolikheten att en eller flera av dem inträffar är en avancerad övning som förmodligen inte kommer leda till några vidare träffsäkra resultat i alla fall.

Nöjer mig därför med följande antaganden.

Scenario 1 - avtagande tillväxt
Tillväxt  2015-2025 - 8%/år
Tillväxt  2025 --> - 2%
Avkastningskrav 7,8%
CROIC 14%

Värde = c:a 18 kr/aktie
Uppskattad sannolikhet = 50%

Scenario 2 - bibehållen intjäningsförmåga men "ingen" tillväxt
Tillväxt 2015 --> 2%
Avkastningskrav 7,8%
CROIC 14%

Värde = c:a 16 kr/aktie
Uppskattad sannolikhet = 20%

Scenario 3 - en eller flera saker går åt helvete och bolaget likvideras.
Värde = 0 kr (då eget kapital rensat för goodwill är negativt)
Uppskattad sannolikhet = 30%


Den uppskattade sannolikheten är ju just uppskattad och således inte särskilt faktabaserad.

Detta skulle ge Home maid ett totalt förväntat värde på 12,3 kr och en bästa möjliga utgång på 18,2 kr. Till de 8,50 kr som aktien handlas till just nu så ger det en edge/odds på 39%.
Jag bedömer risken i bolaget som relativt hög i nivå med NGS och mer riskabelt än t.ex. Protector, Markel och Apple.

---

Utöver positionen i Homemaid har jag ökat något även i NGS.

---

Portföljen ser för tillfället ut så här:


BOLAG ANDEL INKÖP
Apple 22% 13-03-13
Markel 23% 15-04-14
Protector 10% 14-05-12
NGS 10% 15-06-10
Homemaid 12% 15-05-26
OMX30 23%

---

Det var allt.
torsdag 4 juni 2015

Analys Homemaid

Har börjat titta på Homemaid.

---

Landar i att det skulle kunna vara rimligt med ett högsta värde på 18 kr per aktie (mot dagens 8,7 kr).

Men det bygger på:
- ca 8% i avkastningskrav
- ca 8% i tillväxt i 10 år, därefter 2%

---

Långt ifrån färdig då det dyker upp många följdfrågor också.
Dessa brottas jag med just nu.

---

Finns helt klart saker jag inte gillar med Homemaid.

- Den politiska osäkerheten (som jag inte tror spelar särskilt stor roll på mellanlång sikt, dvs. fram till nästa val eller så) men finns där på lite längre sikt.
- Tar man bort goodwill har Homemaid ett negativt eget kapital. Goodwill kan man inte betala några skulder med precis om det skulle skita sig.
- Jag skulle i princip kunna starta en städfirma på ett par dagar och vara ute och konkurrera lokalt med Homemaid inom kort. Är jag dessutom beredd att göra det för existensminimum så har Homemaid problem. Hur kan bolaget hantera det?

---

Avvaktar. Funderar och påminner mig om att det egentligen bara handlar om att bestämma sig för till vilken "ränta" jag är beredd att satsa pengar i Homemaid. Det behöver jag landa i.

---

Det var allt.måndag 1 juni 2015

Veckans icke-handel

Denna veckan ingen handel vilket alltid känns bra.
Samtliga innehav utom möjligen Protector känns fortfarande undervärderade.
I Protector är dock trenden fortsatt stark och jag gör inga försäljningar förrän den vänder.

---

Känner även att jag borde göra en ny objektiv utvärdering av Protector för att se vad jag bedömer den vara värd idag. Det är nu lite drygt ett år sedan jag kikade över det senast.

---

KABE känns fortsatt lågt värderat men en vändning i aktien verkar inte ligga i korten just nu.
Avvaktar men tittar på den varje vecka.

---

Homemaid måste jag göra en ordentlig värdering av också.
Läste en artikel i min lokala tidning om en lokal företrädare för städbranschen som bedömde att det nya maxtaket för rutavdrag berörde endast någon promille av kundbasen. De allra flesta, åtminstone där jag bor, gör alltså mindre avdrag än så varje år och påverkas inte av den nya reformen.
Det känns som att det är mycket negativa saker som skulle kunna (!) hända inprisat i kursen men det är ju inte samma sak som att det kommer att ske. Under tiden verkar Homemaid tjäna pengar och må bra. Tror också att en viss storlek på företaget underlättar möjligheten att t.ex. teckna avtal om städning och service med företag.

Men jag har ännu inte bildat mig någon uppfattning om vad företaget kan vara värt.
Får se om jag hinner denna veckan.

---

Fortsätter följa Lumber Liquidators.

Om aktiekursen:
- ATH = 120 USD
- 1 års högsta = 84 USD
- Nuvarande kurs = 20 USD

Ska sättas i relation till:
- NCAV = ca 7 USD/aktie
- Book value = ca 12 USD/aktie
- Kassaflöde (*) 2014 = ca 3 USD/aktie
(*) från rörelsen, före förändring av rörelsekapital men kostnad tagen för stock options

Noterar att mitt i hot om åtal, dubbla stämningar och en CEO som lämnat företaget väljer insiders att köpa just nu. Finns uppenbarligen en tro på företaget. Noterar det.Eftersom jag inte är så mycket för att fånga fallande knivar så väntar jag dock tills situationen börjar klarna något. Men bolaget kvarstår på bevakningslistan och ska efter Homemaid också få en värdering gjord.

---

Tycker att investering blir som enklast när man försöker tänka som en bank.
Om man låtsas att det är ett lån istället för en investering framstår följande frågor som högst relevanta.

1) Hur ser företagets kassaflöde (dvs. återbetalningsförmåga) ut?
En person utan fast jobb får i normala fall inget bolån. Varför ska man "låna ut" pengar till ett företag utan kassaflöde?

2) Vilken säkerhet finns det i företaget?
På ett bolån kan man i normala fall teckna in 85% av fastigheten som säkerhet.
Hos mäklaren har aktier och fonder belåningsvärden mellan 40-90%.
På en pantbank man kan kanske belåna, inte vet jag, 30% av en TV eller liknande.

På samma sätt kan man tänka kring företaget. Ju större del av värdet som finns uppbackat av tillgångar på balansräkningen. Desto säkrare placering.

3) Hur riskabelt är företaget?
Precis som olika privatpersoner kan få olika räntor av banken så bör man även kräva olika räntor av olika investeringar. Ju högre risk, desto högre ränta.

---

Förenkla. Alltid.

---

Portföljen just nu:


BOLAG ANDEL INKÖP
Apple 22% 13-03-13
Markel 23% 15-04-14
Protector 10% 14-05-12
NGS 10% 15-05-25
OMX30 35%

OMX30 motsvarar min "kassa" som kan vara placerad i index respektive kort ränta beroende på hur jag bedömer marknaden.

---

Det var allt.

måndag 25 maj 2015

Veckans handel

Köpte idag in NGS Group motsvarande 10% av portföljens storlek.
Jag bedömer att NGS är värt c:a 196 kr per aktie med säkerhetsmarginal och att det finns ett potentiellt värde på c:a 260 kr per aktie.
Justerat ner tillväxt scenariot något.

De risker jag ser i NGS är framförallt baserade på bristande historisk lönsamhet, politiska risker och avsaknad av tydliga konkurrensfördelar även om möjlighet finns att nå stordriftsfördelar på sikt.

---

Efter dagens affär ser portföljen ut såhär:


BOLAG ANDEL INKÖP
Apple 23% 13-03-13
Markel 23% 15-04-14
Protector 11% 14-05-12
NGS 10% 15-05-25
OMX30 33%

---

På köplistan finns KABE sedan tidigare men då aktien mest står och stampar väljer jag att avvakta tills vidare

---

Tycker även att Homemaid ser intressant ut till mindre än 10x kassaflödet oavsett vad som händer med RUT i framtiden

---

I USA fortsätter Lumber Liquidators att sätta nya bottenrekord. Aktien backade med c:a ytterligare 14% efter att VD hastigt avgått. Fortsätter följa denna soppa med visst intresse.

---

Det var allt.