onsdag 10 juni 2015

Veckans handel

Denna veckan har jag gjort slag i saken och tagit en position i Homemaid.
Det är mycket som är oklart med bolaget och det finns saker att oroa sig för.
Men fakta i målet är att bolaget är billigt i förhållande till sin nuvarande intjäningsförmåga.
Sedan finns det en massa saker som kanske kan hända i framtiden. Men att klura ut vad dessa saker skulle kunna få för effekter och hur stor sannolikheten att en eller flera av dem inträffar är en avancerad övning som förmodligen inte kommer leda till några vidare träffsäkra resultat i alla fall.

Nöjer mig därför med följande antaganden.

Scenario 1 - avtagande tillväxt
Tillväxt  2015-2025 - 8%/år
Tillväxt  2025 --> - 2%
Avkastningskrav 7,8%
CROIC 14%

Värde = c:a 18 kr/aktie
Uppskattad sannolikhet = 50%

Scenario 2 - bibehållen intjäningsförmåga men "ingen" tillväxt
Tillväxt 2015 --> 2%
Avkastningskrav 7,8%
CROIC 14%

Värde = c:a 16 kr/aktie
Uppskattad sannolikhet = 20%

Scenario 3 - en eller flera saker går åt helvete och bolaget likvideras.
Värde = 0 kr (då eget kapital rensat för goodwill är negativt)
Uppskattad sannolikhet = 30%


Den uppskattade sannolikheten är ju just uppskattad och således inte särskilt faktabaserad.

Detta skulle ge Home maid ett totalt förväntat värde på 12,3 kr och en bästa möjliga utgång på 18,2 kr. Till de 8,50 kr som aktien handlas till just nu så ger det en edge/odds på 39%.
Jag bedömer risken i bolaget som relativt hög i nivå med NGS och mer riskabelt än t.ex. Protector, Markel och Apple.

---

Utöver positionen i Homemaid har jag ökat något även i NGS.

---

Portföljen ser för tillfället ut så här:


BOLAG ANDEL INKÖP
Apple 22% 13-03-13
Markel 23% 15-04-14
Protector 10% 14-05-12
NGS 10% 15-06-10
Homemaid 12% 15-05-26
OMX30 23%

---

Det var allt.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar