fredag 22 maj 2015

Risk

Det finns många olika sätt att definiera risk och att använda sig av begreppet.

Är risk ett oväntat negativt utfall?
Kan risk vara ett oväntat positivt utfall?
Är volatilitet samma sak som risk?
Innebär konkurrens en risk?

Och så vidare...

---

Efter att gått på en (självförvållad) smäll i Vardia så har jag funderat en hel del kring risk.

Risk för mig innebär att kort och gott förlora pengar. Det vill jag helst inte göra.
Samtidigt är jag fullt medveten om att det inte går att gardera sig till hundra procent.

---

Den största enskilda faran som jag behöver skydda mig mot är .... mig själv.

Jag tror mig ha en viss fallenhet för att tänka strategiskt, analysera bolag och värdera situationer som uppstår på ett förnuftigt sätt. Menar inte att låta självgod på något sätt, tror dock att det är något som man kan ha lätt för precis som att andra fötts med ett bättre bollsinne eller större kreativitet än vad jag har gjort.

Men även om jag (kanske) har (viss) talang för det här med investeringar så innebär det inte att jag är fri från egenskaper som girighet, lättja, högmod med flera. Det är när dessa egenskaper får härja fritt som jag begår misstag och gör korkade saker.

---

Har funderat mycket på hur man kan gardera sig på nedsidan.

Det är ju ett beprövat koncept att handla aktier kring eller under sitt NCAV (omsättningstillgångar - totala skulder) värde. Devisen är "om du har kontroll på den potentiella nedsidan så sköter uppsidan sig själv". Finns en poäng i det.

Ska försöka lägga högre vikt vid verkliga tillgångar i bolagen och lägga viss tid på att analysera dessa i samtliga bolag jag tittar på.

---

Det oväntade kan och kommer alltid att hända och att gardera sig mot det oväntade går inte.

Kanske kan man däremot bli bra på att identifiera vilka bolag som har en större sannolikhet att råka ut för oväntade händelser (teknikbolag vs. livsmedel, t.ex.) Nu kanske inte ett teknikskifte riktigt kvalar in som ett "Black Swan"-event men ändå.

Kanske kan man också identifiera bolag som förvisso riskerar att råka ut för oväntade händelser i högre utsträckning men som också har en inneboende förmåga att bättre stå emot sådana händelser (finansiell styrka, kompetent ledning, konkurrensfördelar?).

Har med hjälp av dessa kategorier försökt kvantifiera risk i form av en checklista.
Blir ju aldrig någon exakt vetenskap men med hjälp av en checklista kan jag förmodligen tänka mer rationellt och undvika hybris.

---

Checklistan består av sju kategorier som alla innehåller någon eller några intressanta riskfaktorer.

- Lönsamhetshistorik
- Finansiell styrka
- Effektivitet
- Kapitalallokering
- Ledning (kompetens och trovärdighet)
- Konkurrens & marknad
- Branschspecifika risker

Ingen raketforskning precis.

---

Fördelar som jag hoppas tillgodogöra mig med hjälp av en checklista är:

#1. Underlätta (och säkerställa) rationellt tänkande (har därför uteslutande JA/NEJ frågor inom respektive kategori, tydligen har vi människor lättare att tänka JA/NEJ, SANT/FALSKT osv. än att göra mer glidande bedömningar. Har jag hört iaf...)

#2. Låg risk = större position
Riskabla bolag kan vara okej (om det totala förväntade värdet är tillräckligt hög) men risken för en "wipeout" blir för hög om de får ta en alltför stor del av portföljen. Shit happens...
Behöver ha något sätt för att kunna kvantifiera risken för att säkerställa att jag tar rätt position i förhållande till risken i företaget.

---

Tillsammans med detta använder jag något som brukar kalls för the Kellycriterion.
Den som vill lära sig mer om bakgrunden (skapades av en smart snubbe i USA på 50-talet nån gång, för att användas inom betting) kan googla. Finns en del info.

Tycker det är ett mycket bra riskhanteringsverktyg i all sin enkelhet.

---

Som vanligt. Inga ambitioner att skapa någon högre läsupplevelse eller påverka dina investeringsbeslut. Läs och kommentera gärna men fatta dina egna investeringsbeslut.

---

Det var allt för idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar