måndag 25 maj 2015

Veckans handel

Köpte idag in NGS Group motsvarande 10% av portföljens storlek.
Jag bedömer att NGS är värt c:a 196 kr per aktie med säkerhetsmarginal och att det finns ett potentiellt värde på c:a 260 kr per aktie.
Justerat ner tillväxt scenariot något.

De risker jag ser i NGS är framförallt baserade på bristande historisk lönsamhet, politiska risker och avsaknad av tydliga konkurrensfördelar även om möjlighet finns att nå stordriftsfördelar på sikt.

---

Efter dagens affär ser portföljen ut såhär:


BOLAG ANDEL INKÖP
Apple 23% 13-03-13
Markel 23% 15-04-14
Protector 11% 14-05-12
NGS 10% 15-05-25
OMX30 33%

---

På köplistan finns KABE sedan tidigare men då aktien mest står och stampar väljer jag att avvakta tills vidare

---

Tycker även att Homemaid ser intressant ut till mindre än 10x kassaflödet oavsett vad som händer med RUT i framtiden

---

I USA fortsätter Lumber Liquidators att sätta nya bottenrekord. Aktien backade med c:a ytterligare 14% efter att VD hastigt avgått. Fortsätter följa denna soppa med visst intresse.

---

Det var allt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar